ประกันสุขภาพ

ที่คุณเชื่อถือได้

เมดชัวร์ เซอร์วิสเซส เราคือทีมที่คุณไว้ใจได้ ในการส่งมอบ
การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและความมุ่งมั่นทุ่มเท
ในการบริการลูกค้า เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
ที่จะช่วยจัดการทุกความต้องการของคุณ

เวลาเปิดทำการ

จ – ศ

8:30 am – 5:30 pm

ส – อ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

9:00 am – 5:00 pm

สอบถามข้อมูล

ส่งเมล์ หรือ โทรมาที่:

ยินดีต้องรับสู่เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส

ทำไมต้องเป็นเรา?

เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1987 ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย ในช่วงทศวรรษ 1990 บริษัทได้ขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าองค์กร ทำให้บริษัทเจริญเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก

เราได้ขยายขอบเขตการให้บริการ และทำให้เราเป็น:

เราดูแล

ทุกความต้องการของคุณ

ด้วยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
และความมุ่งมั่นทุ่มเทในการบริการลูกค้า

เกี่ยวกับเรา

ที่เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส เราเชี่ยวชาญในการให้บริการบริหารจัดการด้านการประกันสุขภาพอย่างมืออาชีพ ลูกค้าของเราประกอบด้วยบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทขนาดใหญ่และบริษัทในเครือ ซึ่งต้องการความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ถือกรมธรรม์และพนักงานของตน ความรู้ทางการแพทย์ในประเทศอย่างกว้างขวางของเราทำให้เราอยู่ในจุดที่สามารถเสนอคำแนะนำและทางเลือกตลอดจนการรักษาทางการแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งรวมถึงช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นให้แก่ผู้รับบริการของเราได้

เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส เรามีระบบการประมวลผลค่าสินไหมทดแทนที่ทันสมัยที่ประกอบด้วย ระบบการตัดสินใจอัตโนมัติ เราทราบดีว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในแต่ละกรณีมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังนั้น การตัดสินใจสุดท้ายยังคงดำเนินการโดยพนักงานของเรา

บริการของเราเป็นบริการที่ดัดแปลงขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าของเรา พนักงานของเราตระหนักและเห็นคุณค่าในการให้บริการที่เป็นพิเศษสำหรับลูกค้าทุกราย เราให้บริการแก่ลูกค้ารายเดี่ยวและรายกลุ่ม สิ่งที่เราให้ความสนใจเป็นอันดับแรก ๆ คือ การดูแลผู้ป่วยและราคาที่ดีกว่าหรือทัดเทียมกับผู้ให้บริการรายอื่นในขณะที่มีข้อจำกัดในการทำงานแตกต่างกันไปซึ่งสะท้อนให้เห็นในกรมธรรม์ประกันภัยหลากหลายรูปแบบ ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยทั้งในปัจจุบันและที่เป็นมาก่อน รวมถึงงบประมาณอันจำกัด

เรามีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสายงานด้านประกันสุขภาพ และเข้าใจถึงความสำคัญและความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าของเราและที่ปรึกษา ทีมของเราให้เวลาในการรับฟังความต้องการและความคิดเห็นจากหุ้นส่วนของเรา เป็นผลให้เรามีการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องและมีความคล่องตัวเพื่อให้บริการในระดับสูงสุด เราเชื่อในการใช้เทคโนโลยีและวิธีการใหม่ ๆ รวมทั้งเคารพคุณค่าดั้งเดิมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราให้ดีที่สุด

หลายปีที่ผ่านมา เรามีข้อพิสูจน์ในการจัดการธุรกิจในนามของคู่ค้า เราสร้างแผนส่วนแบ่งกำไรที่สะท้อนถึงความมั่นใจในความเป็นมืออาชีพและเป็นหุ้นส่วนที่ประสบความสำเร็จส่วนซึ่งเราได้สร้างขึ้นมาเป็นเวลากว่า 4 ทศวรรษ

พนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของบริษัท ดังนั้น การสร้างความประทับใจและการรักษาพนักงานเอาไว้คือความท้าทายของนายจ้าง แผนผลประโยชน์ของพนักงานที่มีคุณภาพจะทำให้พนักงานของคุณรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการยอมรับ ในขณะเดียวกัน คุณก็จะได้รับความจงรักภักดีต่อองค์กรกลับมาด้วย อย่างไรก็ตาม ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการจัดการแผนผลประโยชน์ที่ดีกว่าที่อื่นหรือเทียบเท่าที่อื่นอาจกลายเป็นภาระใหญ่ของบริษัทได้ หากไม่ได้รับการบริหารจัดการและควบคุมที่เพียงพอ

เราตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจมีอัตรากำไรที่ตึงตัวขึ้นกว่าที่เคยเป็น ดังนั้น การนำทรัพยากรทางการเงินไปใช้อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ การจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็น ที่ เมด-ชัวร์ เราเข้าใจดีว่า คุณต้องการผลประโยชน์ที่สามารถตอบแทนพนักงานได้ ในเดียวกันก็มีราคาที่เหมาะสมและเป็นไปได้

ธุรกิจ & บริการ

เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส (Med-Sure Services) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำในการสนับสนุนด้านกลยุทธ์องค์กรและการบริหารองค์กรสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ในการจัดการโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน เราเสนอบริการการจัดการผลประโยชน์พนักงาน “แบบครบครัน” แก่นายจ้างผู้ประสงค์ดำเนินการให้พนักงานเข้าโครงการผลประโยชน์ด้วยทุนนายจ้างเอง
ด้วยประสบการณ์มากมายในวงการ เราประสบความสำเร็จในการเติมเต็มช่องว่างโครงการผลประโยชน์มานานกว่า 25 ปี และเราทราบดีว่าลูกค้าของเราต้องการอะไร

การบริการของเราแตกต่างจากคู่แข่งหลาย ๆ ราย เราไม่ได้ดำเนินการเพียงแค่จัดการและประมวลผลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น แต่เราเสนอการแก้ปัญหาที่แท้จริงให้ลูกค้า ลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ด้วยการให้บริการอย่างมืออาชีพมากกว่าการแก้ไขเบื้องต้น ราคาถูก แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาที่แท้จริงได้

เรามีบริษัทที่ใช้แนวทางแบบองค์รวมเพื่อผลประโยชน์ของพนักงานเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้ทรัพยากรทางการเงินของบริษัทจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงพนักงานจะได้รับความคุ้มครองด้วยมาตรฐานที่เหนือกว่า ด้วยเหตุนี้ การปกป้องสวัสดิการของพนักงานจึงเป็นไปพร้อมกับการดูแลผลประโยชน์ทางการเงินของบริษัทด้วยในขณะเดียวกัน

การบริการของเราประกอบด้วย:

ผลประโยชน์พนักงานองค์กร

ด้วยประสบการณ์ของเรา การออกแบบและการดำเนินการตามแผนผลประโยชน์พนักงานเป็นกระบวนการที่ต้องพัฒนาและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โครงการผลประโยชน์ของพนักงานจะต้องตอบสนองความต้องการขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ และจะต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาวะทางการตลาดและข้อกำหนดทางกฎหมายล่าสุด
แผนผลประโยชน์ใด ๆ ของพนักงานที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องได้รับการยอมรับว่าเป็นธรรมทั้งจากพนักงานและนายจ้าง การตัดสินใจจัดระดับผลประโยชน์และผลตอบแทนที่นำเสนอนั้นเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง บทบาทของเราคือการให้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด

การจัดการแผนผลประโยชน์ของพนักงานของคุณรวมถึงการบริการด้านการจัดการค่าสินไหมทนแทน ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ให้ความรู้แก่พนักงานของคุณ และความจำเป็นในการให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องแก่นายจ้าง ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการหน่วยธุรกิจ ผู้จัดการแผนก และพนักงาน

ที่ เมด-ชัวร์ เรานำเสนอฟังก์ชั่นที่เป็นมากกว่าการทำธุรกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่คู่แข่งของเรานำเสนอ เรามุ่งเน้นการบริหารแผนของคุณอย่างครอบคลุม หน้าที่ของเราคือการให้ความมั่นใจว่าแผนผลประโยชน์ที่ได้จัดทำขึ้นนั้นตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานของคุณโดยที่รับประกันได้ว่าค่าใช้จ่ายจะไม่บานปลาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้อย่างมีประสิทธิภาพคุณจึงต้องมีทีมสนับสนุนที่มีทักษะสูงและทุ่มเทในการทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่เรานำเสนอ

ทั้งนี้ เมด-ชัวร์มีการดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • เรามีระบบซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นภายในบริษัทเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ระบบนี้มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้าน ที่คุณเห็นว่าเกี่ยวข้องกับแผนผลประโยชน์ของคุณ
 • เราจ้างทีมงานนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างครบถ้วนซึ่งสามารถจัดการเรื่องค่าสินไหมทดแทนและข้อซักถามทั้งหมดจากทั้งนายจ้างและพนักงานได้ กล่าวได้ว่าทีมงานของเราสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ตั้งแต่ที่ลูกค้าโทรติดต่อเราในครั้งแรก
 • เมด-ชัวร์ ได้นำนโยบายในการเลือกทีมขนาดเล็กมาใช้เพื่อที่จะสามารถทุ่มเทให้กับแผนของคุณได้โดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากระบบงานแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นงานในลักษณะของ “สายการผลิต” ซึ่งพนักงานจะทำหน้าที่เฉพาะของตนเองแล้วนำมาประกอบกัน แน่นอนการดำเนินงานและคุณภาพของงานจะได้รับการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอด้วยรายงานการตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน
 • ในกรณีที่การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนมีความซับซ้อนจะมีการดำเนินการแยกต่างหากโดยแผนกที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เราตระหนักดีว่าบางครั้งเหตุฉุกเฉินของลูกค้าอาจไม่เกิดขึ้นในช่วงเวลาทำการปกติ ดังนั้นเราจึงมีหมายเลขสายด่วนซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สองภาษาพร้อมที่จะช่วยดูแลสถานการณ์ของคุณ

ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์สามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วหากไม่ได้รับการตรวจติดตามอย่างถูกต้อง เราจัดทำรายงานที่ครอบคลุมให้แก่ลูกค้าของเราซึ่งจะช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม เช่น ค่าใช้จ่ายตามแผนก ค่าใช้จ่ายตามศูนย์ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายตามสถานที่ หากคุณต้องการรายงานเฉพาะซอฟต์แวร์ของเราจะสามารถสร้างรายงานให้คุณตามที่ต้องการได้อย่างแน่นอน

ทีมวิเคราะห์ข้อมูลของเราทำการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินการตามแผนของคุณอย่างต่อเนื่อง เราจะประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการอย่างแข็งขัน และสร้างตัวชี้วัดการดำเนินงาน หรือ รายงานอื่น ๆ ตามที่คุณอาจร้องขอ

การจัดการผลประโยชน์ตามใบสั่งแพทย์รวมถึงการประมวลผลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเราจะช่วยให้คุณสามารถให้บริการที่สะดวกและมีประสิทธิภาพให้แก่พนักงานของคุณได้ เช่น การแนะนำประโยชน์ของร้านขายยาสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากในการรักษาอาการไอบ่อย ๆ หวัดและโรคทั่วไปอื่น ๆ เป็นการหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการเสียค่าใช้จ่ายที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในวงการ เรามีเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกที่มีชื่อเสียงทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 500 แห่งซึ่งมีทำเลที่ตั้งทั่วประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม ลาว และพม่า เพียงเลือกโรงพยาบาลที่เหมาะสม คุณจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก ในขณะที่พนักงานของคุณยังคงสามารถเข้าถึงผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดได้

ประกันภัยส่วนเกินหรือประกันภัยเพื่อคุ้มครองค่าเสียหายในส่วนที่เกินกว่าความคุ้มครองที่ได้รับจากกรมธรรม์ จะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่สูงเกินความคุ้มครองขั้นต่ำและยังได้ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองเมื่อเกิดเหตุการณ์พิเศษหรือภัยพิบัติ ตามปกติแล้วค่ารักษาพยาบาลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังไม่สูงมากนัก อย่างไรก็ตาม ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการเจ็บป่วยสาหัสหรือการเจ็บป่วยระยะยาวสามารถบานปลายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องมีเงินก้อนเพื่อรองรับเหตุการณ์ดังกล่าว การประกันภัยส่วนเกินได้ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองเหตุการณ์เหล่านี้

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยที่และปกป้องพนักงานของคุณ เมด-ชัวร์ จะทำธุรกรรมในนามของคุณกับธนาคาร “ที่เราไว้วางใจ” บัญชีจะถูกเติมตามความต้องการเพื่อให้แน่ใจว่ามีเงินทุนเพียงพอที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ค้างชำระหรือค่าสินไหมทดแทนที่รอดำเนินการ ความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น หากมีการเคลื่อนไหวใ ด ๆ ภายในบัญชีเราจะแจ้งให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายทราบ จะไม่มีการหักค่าธรรมเนียมสำหรับบริการ TPA จนกว่าค่าใช้จ่ายที่ตกลงกันจะได้รับการอนุมัติ

โดยปกติแล้ว เมด-ชัวร์ จะจัดเตรียมเอกสารประกอบที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงคู่มือและบัตรสมาชิกสำหรับพนักงานของคุณ เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นปัจจุบัน

การเรียกค่าสินไหมทดแทนตามปกติเป็นเรื่องง่าย  ไม่ซับซ้อน แต่โรคร้ายแรงหรือการเจ็บป่วยระยะยาวเป็นสิ่งที่พบได้ยาก เมด-ชัวร์เรา มีทีมงานที่ทุ่มเทในการจัดการค่าสินไหมทดแทนในนามของคุณ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางคลินิกในระดับสูง ทีมของเรายังบริหารจัดการครอบคลุมไปถึงการรักษาผู้ป่วยนอก เช่น การล้างไต เคมีบำบัด การจัดการความเจ็บปวด การแก้ไขการพูดและกายภาพบำบัด

ผลประโยชน์เป็นรูปธรรมในแผนการบริหารจัดการผู้ป่วย รวมถึง :

 • การเพิ่มขีดความสามารถของแพทย์ด้วยข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น ช่วยยกระดับความสามารถการตัดสินใจในการทำการรักษา  ทั้งนี้ อาจขึ้นอยู่ความคุ้มทุนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่จัดหาโดยผู้จัดการดูแล
 • การปรับปรุงความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อประเมินสาเหตุของผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ และกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงระดับความเข้มข้นของการรักษา เครื่องมือที่ใช้ กระบวนกา รและบำบัดไม่ได้ผล
 • การวินิจฉัยและการตัดบริการสุขภาพส่วนเกินออกเท่าที่ทำได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • การลดจำนวนการกลับเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ลดระยะเวลาในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ลดจำนวนการผ่าตัดซ้ำและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการแก้ไขเยียวยา การรักษาทั่วไปและการรับประทานยาที่เกินความจำเป็น
 • การเข้าถึงสายด่วนการพยาบาล 24 ชั่วโมง ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการดูแลและในระยะเวลาที่เหมาะสม (สามารถเลือกได้)
 • การเพิ่มคุณภาพทางคลินิกผ่านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องสำหรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ข้อเสนอแนะ กระบวนการกลุ่ม ความเป็นเจ้าของและการประสานงานระบบการจัดส่ง
 • ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาข้อความในนโยบายและกฎระเบียบตามความเหมาะสม

ผลประโยชน์ที่เป็นนามธรรมในการบริหารจัดการผู้ป่วย รวมถึง:

 • การแก้ไขปรับปรุงรายงานการประเมินประสิทธิภาพที่มีความน่าเชื่อถือ
 • การแก้ไขปรับปรุงความเข้าใจด้านสุขภาพของผู้ป่วย
 • การแก้ไขปรับปรุงการบริการลูกค้า การบริการผู้ป่วย และความพึงพอใจโดยรวม ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มลูกค้าใหม่และการรักษาลูกค้าเดิม
 • ความยืดหยุ่นในการออกแบบการบริการผู้ป่วยที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า

บางบริษัทเอื้อเฟื้อขยายผลประโยชน์ด้านสุขภาพบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ครอบครัวและผู้อยู่ในอุปการะของพนักงาน อย่างไรก็ตาม คุณอาจแปลกใจเมื่อได้ทราบผลจากการผู้ตรวจสอบอิสระว่า ผู้สมัครมากถึง 10% มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของแผนผลประโยชน์

น่าเศร้าใจที่มักจะมีผู้ใช้แผนผลประโยชน์ในทางที่ผิดและจัดแจงดำเนินการเพื่อให้ตนเองได้รับผลประโยชน์ซึ่งทำให้บริษัทได้รับความเสียหายอยู่เสมอ เมด-ชัวร์ คอยตรวจติดตามการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบว่ามีการกระทำอย่างเปิดเผยเพื่อใช้แผนผลประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม โดย:

 • ตรวจสอบการใช้รหัส ICD-10 ขั้นตอนการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
 • ตรวจสอบความถี่ของการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอก
 • ตรวจสอบกระบวนการที่อาจเป็นการดำเนินการเพื่อความสวยงาม
 • ตรวจสอบกระบวนการรักษาทางเลือกซึ่งพนักงานไม่มีสิทธิใช้
 • ตรวจสอบกระบวนการตรวจวิเคราะห์ การทดลองทางการแพทย์และการรักษาที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • ตรวจสอบกระบวนการในส่วนของผู้ช่วยผ่าตัดและการรักษา

คุณจะบริหารจัดการแผนผลประโยชน์ของพนักงานอย่างไร

มีวิธีบริหารจัดการแผนผลประโยชน์ของพนักงานอยู่ 2 วิธีที่ไม่ค่อยยุ่งยาก ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ในการจัดการแผนผลประโยชน์พนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีดังกล่าวได้แก่:

เลือกองค์กรบริหารจัดการจากภายนอก (TPA)

การเลือก TPA ที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพ เช่น Med-Sure Services เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรับรองความสำเร็จในแผนผลประโยชน์ของคุณ เราสามารถเข้าถึงบริการที่หลากหลายซึ่งไม่สามารถหาได้จากที่อื่น ซึ่งรวมถึงคลังเครือข่ายการดูแลสุขภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นเดียวกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเราในการออกแบบแผนผลประโยชน์ที่ตามความต้องการของคุณ

มีแผนผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ

เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับคุณเพื่อพัฒนาแผนการให้รางวัลแก่พนักงานของคุณและตอบสนองความต้องการด้านการดูแลสุขภาพพนักงาน ในขณะเดียวกันก็เป็นการพิสูจน์ความคุ้มค่ากับธุรกิจของคุณด้วย

สำหรับบริษัทประกันภัย

เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส เราให้บริการการจัดการโดยบุคคลภายนอกให้แก่บริษัทประกันภัยที่ต้องการปรับปรุงการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน ความรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวางของเราในธุรกิจประกันสุขภาพ ทำให้เราสามารถเสนอบริการระดับสูงอย่างต่อเนื่องแก่คุณและลูกค้าของคุณ

เราเข้าใจธุรกิจประกันสุขภาพและตระหนักถึงความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงอัตราการแข่งขันที่สูงของธุรกิจ และเรายังเข้าใจถึงความต้องการของคุณในการลดต้นทุนการบริหารจัดการและการปรับปรุงผลลัพธ์ทางคลินิก การประหยัดต้นทุนอาจทำโดยการส่งต่อค่าใช้จ่ายไปยังลูกค้า แต่ที่เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส เราเสนอแนวทางที่ช่วยในการแก้ปัญหานี้ การดำเนินการของเราจะช่วยจัดการผลประโยชน์ทั้งที่เป็นผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม และผลประโยชน์ที่เป็นนามธรรม ช่วยเพิ่มการแข่งขัน และทำให้ผู้ถือกรมธรรม์ของคุณรู้สึกพึงพอใจ

ต้นทุนและผลประโยชน์ของการจัดการค่าสินไหมทดแทนจะได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดี ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของการดูแลสุขภาพย่อมคำนึงถึงต้นทุน การจัดการค่าสินไหมทดแทนจะต้องสามารถพิสูจน์คุณค่าทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อผลลัพธ์ทางคลินิกด้วย

Med-Sure การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ที่ เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส (Med-Sure Services) การบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนับเป็นภารกิจของเรา เราเสนอบริการครบวงจรซึ่งรวมถึงความช่วยเหลือในการลงทะเบียนเพื่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ เราเป็นผู้นำในวงการนี้ ซึ่งกล่าวได้ว่าไม่มีผู้บริหารจัดการรายอื่นที่ให้บริการในระดับที่ดีกว่าหรือคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายมากกว่าเรา

ซอฟต์แวร์และระบบการบริหารของเราได้รับการพัฒนาโดยบุคลากรชั้นนำซึ่งมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไร บุคลากรของเราบริหารจัดการนโยบายการประกันสุขภาพแบบต่าง ๆ และโปรแกรมผลประโยชน์ด้านสุขภาพแบบใช้ทุนส่วนตัว รวมถึงแผนประเภทอื่น ๆ ที่หลากหลาย เรามีทีมงานขนาดใหญ่ด้านการบริการลูกค้าที่เป็นมืออาชีพซึ่งมีความสามารถในการรายงานที่ครอบคลุม ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้า สมาชิกและผู้ให้บริการของเราจะได้รับความช่วยเหลือและมีข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจได้ทันเวลา และสามารถตัดสินใจได้ในช่วงเวลาวิกฤต

ค่าใช้จ่ายของแผนประกันสุขภาพและผลประโยชน์ของพนักงานสามารถบานปลายได้อย่างรวดเร็ว หากไม่มีจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เราเชื่อมั่นว่า “การประมวลผลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน” และ “การจัดการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน” มีความแตกต่างกันอย่างมาก ที่เมด-ชัวร์ เรากระตือรือร้นในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์และรายงานการบริหารจัดการที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับคุณในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เพียงแค่การทำงานประมวลผลและทำธุรกรรม

จากประสบการณ์ของเรา บริษัทประกันหลายรายพอใจที่จะมองข้ามการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จำนวนเล็ก ๆ สำหรับอาการป่วย ทั่วไป เช่น:

 • อุจจาระร่วง
 • เจ็บคอ (คออักเสบ)
 • ไข้หวัดธรรมดา
 • การติดเชื้อที่หน้าอกอย่างอ่อน

อาการป่วยเหล่านี้ส่วนใหญ่สามารถรักษาได้ที่บ้านโดยใช้ยาสามัญประจำบ้านที่มีขายทั่วไป เช่น ยาพาราเซตามอล อิโมเดียมหรือยาแก้ไอน้ำเชื่อม ไม่มีความจำเป็นต้องไปพบแพทย์แต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้นการพบแพทย์หรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้น เราจึงสนับสนุนการให้ความรู้ด้านนี้มากขึ้นเพื่อช่วยต่อสู้กับปัญหาดังกล่าว

เพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการที่พบได้บ่อยดังต่อไปนี้:

 • เงื่อนไข OPD ยอดนิยม
 • ผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ติดอันดับ
 • โรงพยาบาล
 • ค่าใช้จ่าย

Med-Sure Services ทราบดีว่าปัญหาด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลสามารถสร้างความตึงเครียดให้กับผู้ถือกรมธรรม์หรือพนักงานรวมถึงครอบครัวของพนักงานด้วย ทีมของเรามีความรู้ เป็นมิตร และให้การสนับสนุน มอบความมั่นใจและความช่วยเหลือที่จำเป็นตั้งแต่วินาทีที่ลูกค้าโทรศัพท์ติดต่อเรา ทีมของเราสามารถสื่อสารได้สองภาษาและทุ่มเทเพื่อแก้ไขในสิ่งที่ลูกค้าแต่ละรายต้องการ นั่นคือ ทีมของเราเข้าใจและคุ้นเคยกับแผนสุขภาพของคุณและข้อมูลที่ทีมให้บริการจะเกี่ยวข้องกับคุณ แน่นอนว่าเรามีการติดตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและรายงานเป็นรายไตรมาสสำหรับลูกค้าของเราเสมอ

F.A.Q.

คำถามที่พบบ่อย

บริษัทใหญ่ ๆ มองหาแผนผลประโยชน์สำหรับพนักงานที่ควบคุมได้ ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าวก็คือ การบริหารจัดการประกันสุขภาพและงบประมาณส่วนตัว การประกันภัยส่วนบุคคลช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ การหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายโดยตรงส่วนใหญ่จะทำโดยรวมเข้าไปในค่าเบี้ยประกันภัย

ผลประโยชน์หลัก ๆ ของแผนประกันสุขภาพประเภทนี้มี 2 ประการ คือ ประการแรกคุณสามารถควบคุมแผนประกันสุขภาพและผลประโยชน์ของคุณได้เป็นอย่างดี และประการที่สอง คือ คุณสามารถเพิ่มกระแสเงินสดด้วยเงินทุนในกองทุนประกันภัยที่สามารถเข้าถึงได้ โดยสามารถดำเนินการไปพร้อม ๆ กับการเรียกร้องค่าเสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นกับเบี้ยประกันภัยซึ่งต่ำกว่าค่อนข้างมากได้

ที่เมด-ชัวร์ เราจัดประชุมกับลูกค้าและที่ปรึกษาของเราเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่า ลูกค้าได้รับการเสนอความคุ้มครองที่เหมาะสม และบริการของเราที่มอบให้ดีกว่าหรือเป็นไปตามมาตฐานที่กำหนด จุดประสงค์หลักของเราก็คือการพัฒนาการสื่อสารกับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าคุณมีความคุ้มครองที่เหมาะสมและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

นายจ้างจำนวนมากที่ทำประกันภัยเพื่อควบคุมความเสียหายซึ่งประกันภัยดังกล่าวให้ความคุ้มครองแก่ความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติหรือมหันตภัย ค่าเบี้ยประกันภัยมักจะต่ำกว่าความคุ้มครองแผนประกันสุขภาพทั่วไป

หากคุณต้องการความคุ้มครองเพื่อควบคุมความเสียหายจากผู้รับประกันภัย คุณสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพื่อจำกัดความเสียหายโดยเฉพาะซึ่งให้ความคุ้มครองเมื่อเกิดภัยพิบัติได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองโดยรวมเพื่อคุ้มครองค่าเสียหายซึ่งจำกัดค่าสินไหมทดแทนรายปีตามแผนประกันภัยที่คุณชำระ ค่าเสียหายส่วนแรกรายปีจะมาจากทั้งความคุ้มครองโดยเฉพาะและความคุ้มครองทั่วไปเพื่อจำกัดความเสียหาย เมื่อครบจำนวนค่าเสียหายส่วนแรกแล้ว ผู้เอาประกันภัยต่อจะคืนเงินกลับเข้าสู่แผนประกันภัยยสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในปีนั้น ๆ

Get in touch

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้  ในกรณีที่คุณติดต่อเรานอกเวลาทำการปกติ เราจะตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมง

ที่ตั้งบริษัท

Privacy Policy

Med-Sure Services realizes that the trust of our clients is our most valuable asset. We recognize that clients expect a high level of privacy and security for their personal information and will keep such information confidential. We therefore inform you of our policy on Protection of Personal Data of our clients or any persons having visited our websites as specified below.

Visiting the Med-Sure Services Website
Clients or any persons may visit the Med-Sure Services website to search for information relating to activities and services; and also to find out information relating to the Med-Sure Services third party administration services as published on our website.

Med-Sure Services may update its website from time to time and may collect information on website visits, such as the numbers of website visitors; the date, time and duration of such visits; pages viewed; and others. Med-Sure Services may use such information for the development and improvement of Med-Sure Services in order to better serve your requirements.

Respect for the Clients’ Right to Privacy
Med-Sure Services fully understands that the clients expect security and safekeeping of personal information. Clients’ information received by Med-Sure Services will thus be used for the legitimate business purposes of the Med-Sure Services, and Med-Sure Services will deploy strict measures of security safeguards and will prevent unauthorized use of your information without the clients’ prior consent.

Collection and Safekeeping of Personal Data
Med-Sure Services will collect and retain your information as necessary, depending on type of services utilized by you via the Med-Sure website and only use your information as necessary and appropriate or as deemed beneficial to you for the purpose of receiving offers on various services of Med-Sure Services, and Med-Sure Services may send to you information, services and special proposals of or from Med-Sure Services, in order to serve your needs and provide you with best services. For you to be provided with better services, Med-Sure Services will collect and use your information to record or to comply with the relevant laws and regulations.

Med-Sure Services will collect your personal information received from an application form or registration via the Med-Sure Services website e.g. name, surname, e-mail address, telephone number, and details of request for which Med-Sure Services will keep confidential such personal information in compliance with Med-Sure Services highest security standard.

Med-Sure Services has no policy to send SMS or e-mail to request any of your personal information from you. If you have received SMS or e-mail to that effect, please contact Med-Sure Services Manager at Phone number (66) 2401-9160, Monday – Friday 8.30am – 5.30pm.

Disclosure to Third Party
Med-Sure Services will not disclose information concerning any personally identifiable information to any person and will prevent the unauthorized use of your information, except in the case where:

 • your consent has been obtained.
 • such disclosure is to enable you to make any transaction intended.
 • information is disclosed to the National Credit Bureau or any other similar agency to which Med-Sure has responsibility to disclose such information.
 • such disclosure is in accordance with the laws or orders of the relevant government agencies.

Measures for Safekeeping of Information
Med-Sure Services employs the high standard security measure both in terms of technology and procedures to prevent stealing of confidential information. Med-Sure has made a significant investment in terms of money, time and human resources to ensure that the Med-Sure website meets the high security standard. To ensure the security of your information, Med-Sure has installed our computer system with the following features:

 • Firewall
  Double Firewall Protection has been utilized to protect Med-Sure Services systems as well as your information from access to the system or information by unauthorized persons.
 • Intrusion Detection
  Intrusion detection software is installed to enable Med-Sure Services to examine any suspicious activity and be immediately alerted of any intrusion.
 • Virus Scanning
  Virus Scanning Software has been installed on Med-Sure Services system to efficiently protect our system from virus, and such Virus Scanning Software has been regularly updated.

Even though Med-Sure Services has high standard of technology and security measures to help prevent access to your personal information, you still have to safekeep your personal data by complying with the recommendations on the security of personal data.

Ensuring the Accuracy of Information
Med-Sure Services has made its best efforts to ensure that the information is always true and accurate. In case you found that any information on Med-Sure Services website that is not complete or incorrect, please contact Med-Sure Services via Phone or an email.

นโยบายส่วนบุคคล​

Med-Sure Services ตระหนักดีว่าลูกค้าให้ความไว้วางใจอันทรงคุณค่าสูงสุดต่อเรา ลูกค้าคาดหวังในสิทธิและความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูง และเรามีหน้าที่เก็บข้อมูลนั้น ๆ เป็นความลับ เราจึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือบุคคลใด ๆ ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังระบุไว้ด้านล่าง

การเยี่ยมชมเว็บไซต์ Med-Sure Services
ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Med-Sure Services เพื่อค้นหาข้อมูลกิจกรรมและการบริการ หรือเพื่อค้นหาข้อมูลองค์กร/บริษัทภายนอกที่ทำหน้าที่ในนามหรือตัวแทนของ Med-Sure Services ได้ ตามที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของเรา

เราอาจมีการปรับปรุงเว็บไซต์เป็นครั้งคราว รวมถึงอาจรวบรวมข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ เช่น จำนวนผู้เข้าชม วันที่ เวลา และระยะเวลาของการเข้าชมดังกล่าว เนื้อหาหน้าต่างๆที่ได้รับการเยี่ยมชม และอื่น ๆ เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงบริการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

เคารพสิทธิส่วนบุคคลลูกค้า
เราเข้าใจดีว่าลูกค้าคาดหวังถึงความปลอดภัยและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลของลูกค้าที่ได้รับจากบริการเราจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเราจะปรับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและป้องกันการใช้ข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอม

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลของท่านตามความจำเป็น ขึ้นอยู่กับประเภทบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ Med-Sure Services ตามความเหมาะสมหรือเป็นประโยชน์ต่อท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับบริการข้อเสนอต่างๆจากเรา เราอาจส่งข้อมูลบริการและข้อเสนอพิเศษให้ตามความประสงค์ของท่าน และให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ท่าน เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ได้คุณภาพ เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านเพื่อบันทึกหรือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านจากแบบฟอร์มใบสมัครหรือการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ Med-Sure Services เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดการแจ้งความจำนงของท่าน ซึ่งทางเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นความลับตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของเรา

Med-Sure Services ไม่มีนโยบายในการส่ง SMS หรืออีเมล์เพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน หากท่านได้รับ SMS หรืออีเมล์ดังกล่าวโปรดติดต่อผู้จัดการ Med-Sure Services ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (66) 2401-9160 วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น.

การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สาม
เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ของบุคคลใด ๆ และจะป้องกันการใช้ข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตยกเว้นในกรณีที่:

 • ได้รับความยินยอมจากท่าน
 • การเปิดเผยดังกล่าวจะช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมใด ๆ
 • ข้อมูลถูกเปิดเผยต่อสำนักเครดิตแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งเรามีหน้าที่ตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ
 • การเปิดเผยดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสูงทั้งในแง่ของเทคโนโลยีและขั้นตอน เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูล เราได้ทำการลงทุนที่สำคัญทั้งงบประมาณ เวลา และทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของ Med-Sure Services ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยสูง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน เราได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ไฟร์วอล
  การป้องกันไฟร์วอลล์สองเท่า (Double Firewall Protection) ถูกใช้เพื่อปกป้องระบบของ Med-Sure Services รวมถึงข้อมูลของท่านจากการเข้าถึงระบบหรือข้อมูลโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • ตรวจจับการบุกรุก
  เราได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ตรวจจับการบุกรุก เพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยและได้รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีการบุกรุก
 • การสแกนไวรัส
  เราได้ติดตั้งซอฟต์แวร์สแกนไวรัส เพื่อปกป้องระบบของเราจากไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ และซอฟต์แวร์สแกนไวรัสนั้นได้รับการปรับปรุงโดยสม่ำเสมอ

แม้ว่าเราจะมีมาตรฐานด้านเทคโนโลยีและมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงเพื่อช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชม อย่างไรก็ดีเจ้าของข้อมูลเองก็ยังต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตน โดยปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเคร่งครัด

แน่ใจในความถูกต้องของข้อมูล
เราพยายามอย่างยิ่งเพื่อให้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริงอยู่เสมอ ในกรณีที่ท่านพบว่าข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์ Med-Sure Services ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล์